Chửa trứng (Hydatidiform mole)

Chửa trứng (hydatidiform mole)

1. Định nghĩa

“Chửa trứng (hydatidiform mole) là một biến đổi bệnh lý xảy ra trong thời kỳ có thai. Đặc trưng bằng sự thoái hoá nước của các gai rau (hydropic degeneration) và sự tăng sinh của các tế bào biểu mô rau (trophoblastic hyperplasia)”.

- Trong buồng tử cung, thai nhi không còn, các gai rau thoái hoá trở thành những nang chứa nước trông giống như những đám trứng ếch, hoặc như chùm nho, vì vậy gọi là chửa trứng.

Có 2 loại chửa trứng:

- Chửa trứng một phần (partial mole), chỉ một số gai rau trở thành các nang nước, trong buồng tử cung có thể có thai nhi.

- Chửa trứng hoàn toàn (complete mole), toàn bộ các gai rau trở thành nang nước, trong buồng tử cung không có thai nhi.

Cơ chế bệnh sinh

Chửa thường:

Tinh trùng (23X) + Trứng (23X) = 46XX thai nữ, rau thai bình thường.

Chửa trứng một phần (partial mole):

2 tình trùng (23X và 23Y) + trứng (23X) = 69XXY (triploid) chửa trứng một phần, thai nhi chết dần.

Chửa trứng toàn phần (complete):

2 tinh trùng (23X và 23X) + trứng (không gen) = 46XX (diploid) chửa trứng toàn phần, không hình thành thai nhi.

- Biểu hiện lâm sàng:

Xét nghiệm nồng độ hCG (human chorionic gonadotropin) trong máu và nước tiểu tăng rất cao.

Siêu âm có thể thấy buồng tử cung sáng, có nhiều nang nước nhỏ.

Chửa trứng dễ biến đổi thành ung thư biểu mô rau (choriocarcinoma)

2. Tổn thương

Đại thể:

- Tử cung to bình thường, hay bị ra máu ngay từ khi mới có thai. Trong buồng tử cung không có thai nhi (complete mole).

- Các gai rau thoái hoá, ứ nước hình thành các nang nhỏ giống như trứng ếch hoặc chùm nho (grape like) đầy chặt trong buồng tử cung.

Vi thể

- Các gai rau thoái hoá không còn trục liên kết, biểu mô rau tăng sản bao bọc phía ngoài (trophoblastic hyperplasia).

- Có hình ảnh các nang nước xâm nhập sâu vào lớp cơ tử cung (10%).

3. Biến chứng

- Chửa trứng xâm nhập (invasive mole).

Gai rau xâm nhập sâu vào lớp cơ và mạch máu thành tử cung, có thể làm thủng tử cung.

- Ung thư biểu mô rau (choriocarcinoma), có thể gặp sau chửa trứng, các tế bào biểu mô rau tăng sinh bất thường, xâm nhập mạch máu di căn xa.

Chửa trứng

Hình ảnh từ benhhoc.com

Chửa trứng (đại thể)

Hình ảnh từ benhhoc.com

Chửa trứng (HẢ vi thể)

Hình ảnh từ benhhoc.com

Chửa trứng (HẢ vi thể)

Hình ảnh từ benhhoc.com

Chửa trứng (HẢ vi thể)

Hình ảnh từ benhhoc.com

Chửa trứng (HẢ vi thể)

Hình ảnh từ benhhoc.com

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • BÁCH KHOA Y HỌC
  • Tác giả: Bác sĩ Đa Khoa Lê Đình Sáng; Trường Đại Học Y Khoa Hà Nội, khóa 2005-2011.
  • Email: LesangmdAt char.pnggmail.com
  • Nguồn: Nhiều nguồn, chi tiết xem bài giới thiệu
  • CẢNH BÁO: Không có chuyên môn, không phải là nhân viên y tế, bạn không được phép tự sử dụng những thông tin có trong cuốn sách này để chẩn đoán và điều trị.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!