Chức năng của động cơ xe hơi là gì?

Chức năng của động cơ xe hơi là gì?

35. What is the function of a car engine?

Engines are an important part of any vehicle. Without engine, a vehicle cannot move. In earlier days, the vehicles were run by the steam engine. In the second half of the 19th century, combustion engine was developed. And with its invention, the road transport was revolutionised. Cars have internal combustion engines. Petrol or diesel is the fuel that is usually used in these engines. The fuels gets combusted in the metal cylinder. The combustion makes a piston to move up and down inside the cylinder. This movement of the piston leads to a turning movement by the crankshaft and the wheel and axle begin to turn. This makes the car move.

The engine also supplies power to an alternator. The alternator generates electric current. The battery stores this current. The current provides energy, which is needed to operate the lights, windscreen wipers, radio, A Cs and so on.

Chức năng của động cơ xe hơi là gì?

Các động cơ là một phần quan trọng của bất kỳ xe cộ nào. Nếu không có động cơ, một xe cộ không thể di chuyển. Trước đây các xe cộ được chạy bằng động cơ hơi nước. Vào nửa cuối thế kỷ thứ 19, động cơ đốt trong đã được phát triển. Và với phát minh của nó, việc vận chuyển bằng đường bộ đã được cách mạng hóa. Các xe hơi đều có các động cơ đốt trong. Xăng hay dầu diesel là nhiên liệu thường được dùng trong các động cơ này. Nhiên liệu được đốt trong các xi lanh kim loại. Quá trình đốt này làm cho một pít-tông di chuyển lên xuống bên trong xi lanh. Sự chuyển động này của pít-tông dẫn đến một sự chuyển động xoay bởi trục khuỷu, và bánh xe và trục bắt đầu quay. Điều này làm cho xe hơi di chuyển.

Động cơ cũng cung cấp điện cho một máy phát điện xoay chiều. Máy phát điện xoay chiều này tạo ra dòng điện. Ắc quy tích trữ dòng điện này. Dòng điện cung cấp năng lượng, tức là năng lượng cần để hoạt động đèn, các cần gạt nước, radio và v.v.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khoa-hoc-cong-nghe-35.png

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!