Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về Bảo vệ môi trường đến đâu?

Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về Bảo vệ môi trường đến đâu?
Ảnh: Internet

Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn có quyền:

  • Phạt cảnh cáo.
  • Phạt tiền đến 200.000 đồng.
  • Tịch thu tang vật, phương tiện có giá trị đến 500.000 đồng.
  • Buộc bồi thường thiệt hại đến 500.000 đồng.
  • Buộc khôi phục tình trạng ban đầu đã bị thay đổi.
  • Ðình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường sống, l

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Bộ 200 câu hỏi và trả lời về môi trường
  • Phát hành: Cục Bảo vệ Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường
"Like" us to know more!