Chủ động tiết lộ khuyết điểm

Chủ động tiết lộ khuyết điểm

Tâm lý thông thường của con người thường luôn muốn nghĩ cách che giấu khuyết điểm, phô trương ưu điểm. Đôi khi, nếu chủ động tiết lộ khuyết điểm của mình thường sẽ giành được sự tín nhiệm của người khác. Nhưng đây không có nghĩa là cần nói ra hết những khuyết điểm của mình, nếu không sẽ phá hỏng hình tượng của bản thân. Chỉ cần tiết lộ một hai khuyết điểm không mấy quan trọng của mình là được, chẳng hạn như thích ngủ nướng, tính hơi nóng, vân vân. Như thế sẽ tạo cho người khác cảm giác “Tuy có chút khuyết điểm, nhưng đại thể là tốt”.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!