Chủ động tiếp xúc

Chủ động tiếp xúc

Sau khi nảy sinh mâu thuẫn với đồng nghiệp, thì bạn hãy chủ động, thử vứt bỏ đi thành kiến trước đây, đối xử với anh ta một cách thân thiện, chí ít là đối xử với anh ta như đối xử với những người khác. Khi mới bắt đầu, có thể trong lòng anh ta còn đề phòng, nghi ngờ ý tốt của bạn. Qua một thời gian rồi, vấn đề tự nó sẽ được giải quyết.

Nếu đó là mâu thuẫn khó có thể hóa giải, thì bạn cũng cần chủ động tiếp xúc với đối phương, và xác nhận xem liệu có phải là đã vô tình đắc tội anh ta hay không. Tất nhiên, điều này cần phải lấy việc bạn thực sự muốn hữu hảo với anh ta làm tiền đề. Không nên giống như một số người, bề ngoài thì tỏ ra giảng hòa nhưng trên thực tế thì lại trình bày ý kiến của mình một cách mạnh mẽ hơn, nhằm đẩy trách nhiệm sang phía đối phương.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!