Chủ động tìm lãnh đạo nói chuyện

Chủ động tìm lãnh đạo nói chuyện

Nếu như lãnh đạo đánh giá về bạn không công bằng, lúc này tuyệt đối không nên chỉ buồn rầu ấm ức. Bạn có thể bình tĩnh hòa nhã chủ động tìm gặp lãnh đạo nói chuyện, tìm hiểu tiêu chuẩn đánh giá của anh ta, hỏi xem mình thiếu sót ở điểm nào. Nếu anh ta còn chưa đủ hiểu về bạn, thì bạn có thể tự mình giới thiệu về mình; nếu quả thực là không công bằng, bạn có thể ghi lại những tiêu chuẩn đánh giá, chỉ ra những chỗ đánh giá chưa toàn diện. Tuyệt đối không nên vì một lần nhận xét không chính xác mà đã làm ầm lên với anh ta, như thế sẽ chỉ ảnh hưởng không tốt tới công việc bạn đang làm. Càng không thể im lặng không nói, như thế bạn sẽ chỉ chịu thiệt thòi mà thôi.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!