Chủ động liên lạc với người khác

Chủ động liên lạc với người khác

Nguyên tắc cơ bản nhất của xây dựng “quan hệ” chính là không nên để mất liên lạc với bạn bè, không nên đợi đến khi gặp phiền toái mới tìm đến người khác. “Quan hệ” giống như một con dao, thường xuyên mài thì sẽ không bị gỉ. Nếu hơn nửa năm không liên lạc, thì có thể bạn đã mất đi người bạn đó rồi.

Không nên vứt bỏ bất cứ mục tiêu nào. Những người cực kỳ bận rộn tuy khó tìm nhưng không có nghĩa là không thể nào tiếp cận được. Chỉ cần bạn muốn kết giao với một người nào đó, thì thường là sẽ có cơ hội.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!