Chủ động

Chủ động

Nếu như bạn chờ cấp trên hoặc số phận tạo cho bạn cơ hội, thì có nghĩa là bạn quá trông chờ vào người khác. Bạn cần tự xác định mục tiêu mới cao hơn cho mình, đồng thời cố gắng giữ mình theo hướng đó. Tuy bạn không thể thực hiện được ngay mục tiêu, nhưng có thể làm cho nó được thực hiện sớm hơn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!