Chớ sốt ruột?

148. Chớ sốt ruột?

Nếu bạn đứng lên bàn cân mỗi ngày, bạn sẽ nản. Vì:

- Bình thường, mỗi tuần ta chỉ sụt được nhiều nhất là 900g. Nên khối lượng mỗi ngày hơn 100g không làm cho chiếc kim của mặt kim xê dịch được bao nhiêu.

- 70% cơ thể của chúng ta là chất lỏng. Nhiều khi trọng lượng của ta tăng lên trong ngày vì lượng nước vừa uống,

- Không phản ánh được sự thay đổi của các cơ và mô.

- Số cân không quan trọng bằng vấn đề bạn đã giữ được mình trong việc ăn uống hay chưa? ăn theo chế độ như vậy đã thành nề nếp đối với bạn chưa?

Nếu bạn đã quen với chế dộ ăn uống, nhất định bạn sẽ sụt cân.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 365 lời khuyên về sức khoẻ
  • Tác giả: Viện thông tin Y học Trung ương
  • Nguồn: TVE và ASEC-Jak
"Like" us to know more!