Chớ nhổ bậy bạ

CHỚ NHỔ BẬY BẠ

Cái ống nhổ

Tài ngồi trong lớp cứ hay nhổ vặt. Một bận bà giáo bắt được, bảo Tài rằng: "Con chớ nên nhổ bậy trong lớp như thế mà bẩn(1) lắm. Ở nhà cũng vậy, chớ nên bắt chước những bà ăn trầu toe toét, bạ đâu nhổ đấy. Hòn gạch, chân tường, không phải là ống nhổ. Nhổ bậy như thế, chẳng những là bẩn(1), khi nào trong đờm dãi có vi trùng thì lại còn nguy hiểm cho người khác nữa".

Giải nghĩa

Ăn trầu toe toét = quết trầu dây ra môi ra mép.

Vi trùng = vật nhỏ mắt không trông thấy.

Nguy hiểm = có thể hại đến sức khỏe, đến đời người.

Bài tập

Học tiếng - Nhổ bậy - ống nhổ - bẩn - nguy hiểm.

Đặt câu - Ta không nên…xuống đất bao giờ.- Vì nhổ thế chẳng những là…mà lại có

khi…nữa. -Ta nên nhổ vào những…

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!