Chớ nói dối trẻ

48. Chớ nói dối trẻ

Vợ ông Tăng Sâm chuẩn bị đi chợ. Đứa con khóc, đòi đi theo.

Bà mẹ dỗ con: “Con ở nhà, mẹ đi chợ về, sẽ làm thịt lợn cho con ăn”.

Lúc bà đi chợ về, ông Tăng Sâm bắt con lợn trong chuồng làm thịt.

Bà vợ hỏi:

- Ông giết lợn làm gì?

- Mình bảo đi chợ về làm thịt lợn cho con ăn mà.

- Tôi nói đùa nó đấy mà.

- Nói đùa thế nào! Chớ khinh trẻ con là không biết gì. Cha mẹ làm gì, con thường bắt chước. Nay mình nói dối nó tức là dạy nó nói dối đấy.

Nói đoạn, ông Tăng Sâm cứ làm thịt lợn cho con ăn, như lời vợ ông đã hứa.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 100 mẩu chuyện cổ Đông Tây
  • Tác giả: Nguyễn Lân
  • Nhà xuất bản Giáo dục, 1996
  • Thực hiện ebook: tducchau (TVE)
  • Nguồn:thuvien-ebook.com
"Like" us to know more!