Chỗ ngồi của 108 vị tướng trên Lương Sơn Bạc được sắp xếp như thế nào?

Chỗ ngồi của 108 vị tướng trên Lương Sơn Bạc được sắp xếp như thế nào?

Tây Du Kí, Hồng Lâu Mộng, Tam Quốc Diễn NghĩaThuỷ Hử là bốn tác phẩm nổi tiếng nhất đời xưa ở Trung Quốc.

Thủy Hử phản ánh cuộc khởi nghĩa nông dânưới triều nhà Tống và đã gây ra ảnh hưởng rất to lớn trong quần chúng nhân dân suốt vài trăm năm nay. Trong cuốn tiểu thuyết này có rất nhiều câu chuyện nghe kể thật sướng tai, nhiều hình tượng anh hùng, sinh động như người sống, gây ra ấn tượng hết sức sâu sắc đối với độc giả.

Nhiều bạn nhỏ đọc xong bộ tiểu thuyết này rất thích thú khi bàn tới 108 vị tướng trên Lương Sơn Bạc. Nhưng các bạn thường phẫn nộ, bất bình về cách sắp xếp chỗ ngồi của các võ tướng này. Cách sắp xếp chỗ ngồi của 108 vị trên Lương Sơn Bạc tuy trong sách có nói là "ý của trời đất, định theo lí số của sự vật” nhưng kì thực là do Tống Giang cùng với Ngô Dụng phải hao phí rất nhiều công sức mới nghĩ ra được.

Vậy thì chúng ta hãy phân tích cách sắp xếp chỗ ngồi này rồi sau sẽ có thể tìm thấy các tiêu chuẩn mà Tống Giang và Ngô Dụng đã dựa vào.

Một là chú trọng tới danh vọng. Tống Giang là lãnh tụ của họ cho nên tự nhiên được ngồi ghế thứ nhất. Lư Tuấn Nghĩa không có công lao gì cả mà chỉ vì là "Hà Bắc tam tuyệt", "vị trưởng giả thứ nhất đại danh phủ ở Bắc Kinh" cho nên sau khi lên Lương Sơn Bạc được ngồi ghế thứ hai.

Hai là coi trọng trí thức kỹ năng. Ngô Dụng thông hiểu Tôn Tử binh pháp túc trí đa mưu cho nên được đặt vào ghế thứ ba. Công Tôn Thắng biết hô phong hoán vũ cho nên được đặt vào ghế thứ tư.

Ba là có dòng dõi hiển hách thì được ngồi trước.Quang Thắng là con cháu nhánh trưởng của Vũ An Vương, tam phân nghĩa dũng cuối đời nhà Hán cho nên được xếp vào phía trước Lâm Xung.

Bốn là chức vị cao thấp trước kia. Các quân quan của triều đình chạy lên Lương Sơn có hai mươi mốt người thì có mười một người chiếm chỗ trong 'Thiên Cương Tinh" trong số này có Lâm Xung, Dương Chí..

Thứ năm mới tính tới trình độ võ nghệ cao cường. Võ Tòng không có bốn điều kiện kể trên, nhưng võ nghệ lại cao cường vì thế được xếp vào hạng thứ mười bốn.

Nhưng có một điều cần phải nêu lên là đối với Tống Giang thì tình cảm yêu ghét cũng là một nhân tố rất trọng yếu. Vì thế cho nên những người có quan hệ tốt với Tống Giang như Lư Tuấn Nghĩa, Tần Minh, Hoa Vinh, Sài Tiến... các nhân vật này được đưa lên trước Võ Tòng thì cũng không phải là điều kì quái.

Trong thực tế, bản thân Tống Giang cũng cảm thấy rằng thứ tự sắp xếp chỗ ngồi cho 108 vị tướng cũng chưa phải là hoàn toàn hợp lí, vì thế đã có lời với các vị thủ lĩnh rằng mọi người hãy cứ giữ lấy vị trí của mình, đừng có tranh chấp, không được trái với thiên ngôn.

Các bạn ạ! Sau khi các bạn đã biết rõ thứ tự sắp xếp chỗ ngồi của các vị anh hùng trên Lương Sơn Bạc là dựa vào những điều gì rồi thì cũng bất tất phải vì cái thứ tự ấy có hợp tình hợp lí hay không mà tranh cãi đến mặt đỏ tía tai.

THÁI TÀI BẢO

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Biết tất tật chuyện trong thiên hạ
  • Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây liên kết với Nhà xuất bản Thuận Hóa
  • Dịch từ tiếng Hán theo: Tiểu học sinh thiên hạ sự toàn tri đạo (Thiếu niên Nhi đồng Xuất bản xã, Tháng 3 năm 2001)
  • Những người dịch: Nguyễn Thị Ngân Linh, Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Nguyễn Thị Tố Mai
  • Người hiệu đính: Nguyễn Thụy Ứng
  • Thực hiện ebook: hoi_ls (thuvien-ebook.com)
"Like" us to know more!