Chồng không nên coi vợ là công cụ hưởng lạc

177. Chồng không nên coi vợ là công cụ hưởng lạc

Coi phụ nữ là công cụ hưởng lạc của nam giới, đó là một quan điểm rất sai lầm. Giao cấu là bản năng chính đáng của loài người, là công việc chung của cả chồng lẫn vợ. Không nên coi việc giao hợp là hành vi hy sinh mình để thoả mãn đối phương. Người chông đòi giao hợp, người vợ lặng lẽ làm theo, bị người chông coi đó là nghĩa vụ phải làm của người phụ nữ. Nếu kéo dài tình trạng này thì cả vợ lẫn chồng đều mất đi cái khoái cảm của lần giao hợp. Cho nên người chồng không được coi người vợ là công cụ hưởng lạc. Tính sinh hoạt không chỉ là việc của đàn ông. Vợ chồng đôi bên đều bình đẳng.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 500 điều cấm kỵ trong cuộc sống hiện đại
  • Tác giả: Hoàng Bắc
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên (1999)
  • Thực hiện ebook: quocvu2k (06/04/2007)
  • Nguồn: thuvien-ebook.com
"Like" us to know more!