Chống sữa dính nồi khi đun

106. Chống sữa dính nồi khi đun

Khi đun sữa, trước hết ta đem nồi tráng qua nước thì khi đun sữa sẽ không dính vào thành nồi nữa.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!