Chọn trường ở Mĩ

Một người bố viết cho tôi: “Tôi đang lập kế hoạch cho con tôi học ở Mĩ, nhưng có nhiều đại học, cả tư và công, và tôi không biết làm sao chọn chúng hay làm sao bắt đầu. Xin thầy lời khuyên.”

Đáp: Trước khi chọn bất kì đại học Mĩ nào, bạn phải nghiên cứu cẩn thận để chắc rằng chúng là hợp pháp. Câu hỏi quan trọng nhất mà bạn phải hỏi là liệu đại học này có được chính thức công nhận không? Việc chính thức công nhận là yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo rằng các công ti và các trường khác sẽ chấp nhận bằng cấp. Có hàng trăm “đại học rởm” được quảng cáo trên Internet và các tạp chí với nhiều hứa hẹn và học bổng cho nên bạn phải cẩn thận. Bạn cần hiểu quyền làm chủ của đại học dù trường là tư, công, hay được sở hữu bởi công ti hay người. Điều này là quan trọng vì bạn cần biết mọi điều bạn có thể biết, trước khi cho con bạn đi học ở đó. Có danh sách các đại học tốt nhất được công bố bởi U.S. News and Report mà bạn cũng có thể dùng làm tham chiếu: https://www.usnews.com/best-colleges?int=994d08

Điều quan trọng là chọn đúng lĩnh vực học tập TRƯỚC KHI xin vào một trường. Bạn phải chắc rằng bằng cấp con bạn thu được sẽ giúp chúng đáp ứng các mục tiêu nghề nghiệp của chúng. Nếu chúng biết học cái gì, điều này sẽ là dễ dàng. Chẳng hạn, nếu chúng muốn là thầy giáo, chúng có thể chọn bằng cấp trong giáo dục; nếu chúng muốn là kĩ sư, bằng cấp trong kĩ nghệ là chọn lựa logic. Tuy nhiên, nếu chúng muốn có việc làm ở Mĩ sau khi tốt nghiệp, điều bản chất là chọn bằng cấp mà các công ti Mĩ sẽ cần. Chẳng hạn, bằng cấp trong khoa học máy tính, kĩ nghệ phần mềm, hay công nghệ thông tin có thể hữu dụng hơn bằng cấp trong lịch sử hay văn học.

Câu hỏi mà con bạn phải hỏi là liệu bằng cấp có chuẩn bị cho chúng về nghề nghiệp hay tiếp tục các bằng cấp chuyên sâu như thạc sĩ hay tiến sĩ? Phải chắc rằng chương trình chúng chọn cung cấp chương trình đào tạo được cập nhật để đảm bảo rằng khi chúng tốt nghiệp, chúng sẽ có những kĩ năng mà người sử dụng lao động cần. Bạn có thể đi sâu hơn vào việc nghiên cứu bằng việc biết thêm về thành công của những người tốt nghiệp của họ sau khi thu được bằng cấp. (chẳng hạn, vị trí của họ, và xếp hạng tốt nghiệp) .

English version

Full article: Selecting school in the U.S.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên cho các bậc phụ huynh
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!