Chọn trường

Một người mẹ viết cho tôi: “Sau khi đọc blog của thầy, tôi muốn chắc con tôi sẽ có việc làm tốt trong tương lai. Con trai tôi sẽ vào đại học sang năm và con gái tôi thì trong hai năm nữa. Tôi cần giúp đỡ trong việc chọn trường đại học đúng và chương trình đào tạo đúng. Xin thầy lời khuyên.”

Đáp: Tôi đã viết nhiều bài báo về việc lựa trường và lĩnh vực học tập. Vì bạn hỏi, tôi tóm tắt chúng lại như sau: “Bạn và con bạn cần thảo luận lĩnh vực học tập nào mà các cháu quan tâm tới. Hiện thời, Khoa học, Công nghệ, kĩ nghệ và Toán học (STEM) là các lĩnh vực học tập tốt nhất, nhưng đây là các khu vực rất rộng, cho nên bạn và con bạn cần làm hẹp lại vài lĩnh vực thôi. Điều quan trọng phải chắc rằng lĩnh vực các cháu chọn sẽ giúp chúng đáp ứng các mục tiêu nghề nghiệp của chúng. Nếu chúng muốn xây dựng nghề nghiệp tốt với việc làm được trả lương cao, điều quan trọng là chọn các lĩnh vực học tập có nhu cầu cao như Khoa học máy tính, Kĩ nghệ phần mềm, hay Quản lí hệ thông tin điều có thể có tính thực hành nhiều hơn các học tập chung, văn học hay nghệ thuật.”

“Bạn cần xây dựng một danh sách các đại học mà con bạn muốn tham dự và nghiên cứu cẩn thận để chắc trường cung cấp chương trình đào tạo được cập nhật với mức độ chất lượng chấp nhận được. Bạn có thể hỏi các câu hỏi về quyền sở hữu của đại học để chắc con bạn không thành nạn nhân của các trường chỉ tập trung vào việc làm tiền cho người chủ nhưng không cung cấp giáo dục chất lượng. Điều này là không dễ, nhưng điều quan trọng là biết mọi điều bạn có thể biết về đại học mà bạn chọn. Chỉ báo tốt nhất là nhìn vào số những người tốt nghiệp của họ mà đang làm việc trong những việc làm có liên quan tới lĩnh vực học tập của họ. Bạn cần phải chắc rằng chương trình bằng cấp mà con bạn chọn cung cấp chương trình đào tạo liên quan và cập nhật để đảm bảo rằng khi tốt nghiệp, chúng sẽ có kĩ năng thế giới thực mà người sử dụng lao động cần.

“Bạn cần hỏi: Việc đào tạo và bằng cấp của con tôi có chuẩn bị cho con tôi một nghề nghiệp trong công nghiệp không? Hay có giúp chúng thăng tiến tới các mức cao hơn không? Các trường có thầy giáo có chất lượng người có thể giúp chúng học nhiều hơn không? Chương trình đào tạo có được cập nhật không? Bằng cấp của họ có được các công ti chấp nhận không? Điều quan trọng là biết thêm về sinh viên của trường sau khi có được bằng cấp. Hỏi các thông tin về việc làm của họ và hỏi các sinh viên hiện đang ghi danh học.

Giáo dục đại học là đầu tư nghiêm chỉnh cho tương lai. Việc lựa chọn lĩnh vực học tập đúng, trường đúng, chương trình đào tạo đúng là điều đúng cần làm. Bạn và con bạn phải dành nhiều thời gian để nghiên cứu cẩn thận trước khi làm quyết định.

English version

Full article: Selecting school

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên cho các bậc phụ huynh
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!