Chọn các món ăn sẵn dưới 100 cal.

141. Chọn các món ăn sẵn dưới 100 cal.

Những món ăn sẵn thuận tiện cho mọi người. Nhưng với những ai muốn giữ số cân hay sụt cân, cần phải biết lưa chọn. Những món cung cấp cho ta ít calo nhất lại là những món hợp với mong muốn của chúng ta nhất.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 365 lời khuyên về sức khoẻ
  • Tác giả: Viện thông tin Y học Trung ương
  • Nguồn: TVE và ASEC-Jak
"Like" us to know more!