Chịu thiệt trước mắt

100. Chịu thiệt trước mắt

Một hôm sư tử kiến nghị cùng 9 con chó hoang đi săn mồi. Chúng đi săn cả ngày, được tất cả 10 con linh dương. Sư tử nói cần phải tìm một người anh minh để chia phần.

Một con chó nói:

- Chia theo tỷ lệ 1:1 là công bằng nhất.

Sư tử điên tiết, đánh con chó lăn quay ngay ra đất, chết ngay tại chỗ.

Các con chó khác sợ quá, chỉ có một con can đảm nói được cách chia làm sư tử hài lòng.

Sư tử vui vẻ nói:

- Ngươi nghĩ ra cách chia này thật tuyệt.

Chó nói:

- Khi ngài xông tới người anh em của tôi và đánh gục nó, tôi đã lập tức thành sáng suốt hơn đấy ạ.

Cho nên có câu: “ Hảo hán biết chịu thiệt trước mắt”, bởi nếu không thì phải chịu thiệt thòi càng lớn hơn.

Mục đích của việc “Chịu thiệt trước mắt” là vì mục tiêu cao xa hơn.

Con chó can đảm đã nói cách chia thế nào để bảo toàn được mạng sống?

Giải đáp:

Con chó can đảm thông minh nói:

- Không được! Người anh em của tôi sai rồi. Nếu chúng tôi chia cho ngài 9 con linh dương, cộng lại sẽ là 10. Còn chúng tôi thì chỉ thêm 1 con linh dương nữa cộng lại cũng bằng 10, như vậy đều là 10 con cả.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Đố khéo giảng hay nâng cao trí tuệ
  • Tác giả: Thái Quỳnh Tân
  • Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin, 2007
  • Nguồn: TVE, tamnt07
"Like" us to know more!