Chỉ trích

151. Chỉ trích

Khi bạn sắp sửa chỉ trích một thứ gì đó bạn cần xác định rằng lời chỉ trích của mình sẽ giúp giải quyết được vấn đề.

Nếu bạn không xác định được rằng lời chỉ trích của mình sẽ giúp giải quyết được vấn đề thì hãy khoan chỉ trích vì lời chỉ trích của bạn là vô nghĩa. Nếu bạn nói rằng loại thuốc này là không thích hợp, có thể bạn nói đúng, nhưng loại thuốc thích hợp là loại nào? Sự chỉ trích không bao giờ tạo ra sự thay đổi. Sự chỉ trích của bạn chỉ có giá trị khi nó đem lại những tác động tích cực, nó giúp vấn đề được giải quyết. Khi lời chỉ trích của bạn giúp giải quyết được vấn đề thì người bị chỉ trích hoàn toàn không cảm thấy bị xúc phạm; nếu không bạn không nên chỉ trích một cách thừa thãi và vô nghĩa.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Luận về cuộc đời - 365 ngày khai sáng tâm hồn
  • Nguyên tác tiếng Anh: Every day - 365 Daily meditations
  • Tác giả: Osho
  • Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh
  • Biên dịch: Lê Tuyên
  • Hiệu đính: Lê Gia
  • Ebook (TVE): picicrazy
"Like" us to know more!