Chỉ những người tốt mã mới gây lạc thú trong tình dục hay sao?

72. Chỉ những người tốt mã mới gây lạc thú trong tình dục hay sao?

Những người có dung nhan xinh đẹp, khôi ngôi tuấn tú tất nhiên có thể gợi cảm tình dục nhưng đối với hai vợ chồng, tình cảm toát ra từ nhiều mặt, như đức hạnh, tính cách, tài năng v.v... Hoạt động tình dục đã tách rời khỏi bản năng nguyên thuỷ dần dà diễn biến thành sản phẩm của tình cảm, vì vậy có tình cảm sẽ có ân ái mỹ mãn, chuyện ân ái không chịu sự chi phối của một nhân tố khách quan đơn lẻ nào.

Chuyện tình dục là một quá trình không ngừng phát triển; nó thay đổi tuỳ theo sự thay đổi của dung nhan ngoại hình, môi trường khách quan và thái độ của con người. Trong cuộc sống thực tế, mỗi người cần nhận thức được sự thay đổi đó để tiếp thu và thích ứng với nó. Có như vậy mới không bị nó chi phối và giải toả được sự phiền muộn sinh ra từ đó, tìm được hạnh phúc của mình.

-- Hết --

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Bác sĩ giải đáp sức khỏe tình dục
  • Tác giả: Từ Bân
  • Biên dịch: Nguyễn Lư, Trần Gia Anh
  • Nhà xuất bản Hải Phòng, 2004
  • Đánh máy (vnthuquan.net): bevanng
  • Chuyển sang ebook (TVE): santseiya (28/11/2008)
"Like" us to know more!