Chỉ mua những thứ không thể không mua

Chỉ mua những thứ không thể không mua

Tâm lý tiêu dùng của con người nói chung thường có hai loại “mua cũng được không mua cũng được” và “không mua không được”. Người tiết kiệm chỉ mua những thứ không thể không mua, tiêu đúng chỗ từng hào một; người lãng phí thường mua những thứ mua cũng được không mua cũng được. Vì sự tiện lợi nhất thời, họ có thể mua vào những thứ giá trị không nhỏ, chỉ dùng một lần rồi bỏ xó. Kiểu dùng tiền này cũng giống như là hồ chứa nước không đóng van vậy, không thể nào tích được đầy nước.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!