Chỉ giỏi về văn thù ứng

Chỉ giỏi về văn thù ứng

(Phan Khôi, Khái luận về văn học chữ Hán ỏ nước ta, năm 1939)

Ở nước ta, kẻ học khi chưa đỗ thì chăm về khoa cử, khi đỗ rồi thì chăm về văn thù ứng[1]. Có những người nổi tiếng mà nhan nhản những bài hết tự tặng người này lại dâng người khác, té ra trời phú cho ông ấy cái văn tài lỗi lạc là để đi thù phụng thiên hạ. Vậy nếu tôi nói một ngàn năm nay người An Nam làm văn chữ Hán chỉ chuyên có hai lối khoa cử và thù ứng và trong văn học chỉ sở trường một cách Jeu de mots[2] mà thôi, cũng chẳng quá nào!

Chú thích

  1. Giao tiếp, khoản đãi nhau
  2. Chơi chữ

Nguồn

  • Người xưa cảnh tỉnh: "Thói hư tật xấu của người Việt" - Blog Vương Trí Nhàn
  • Chuyên mục "Người xưa cảnh tỉnh" trên báo Thể thao văn hóa, 2005-2007
"Like" us to know more!