Chỉ giỏi diễn trò trước mặt mọi người

Chỉ giỏi diễn trò trước mặt mọi người

(Phan Chu Trinh, Đạo đức và luân lý Đông Tây, năm 1925)

Bọn thượng lưu, trung lưu phần nhiều mượn những lốt lễ nghĩa rất kỳ khôi của bọn tà nho để che miệng thế gian chớ không có gì hiếu thuận cả. Khi tang ma, nào là nằm đường, nào là chống gậy, nào là khóc mả, nào là ở dơ[1], nhưng kỳ trung có thương xót, có yêu dấu gì đâu, chỉ đem một trò giả dối diễn ra trước mặt mọi người mà thôi.

Chú thích

  1. Những việc người xưa cho là khi cha mẹ chết, con cái cần làm để tỏ ra là người có hiếu.

Nguồn

  • Người xưa cảnh tỉnh: "Thói hư tật xấu của người Việt" - Blog Vương Trí Nhàn
  • Chuyên mục "Người xưa cảnh tỉnh" trên báo Thể thao văn hóa, 2005-2007
"Like" us to know more!