Chết đã cứng, làm thế nào để bỏ lọt vào áo quan?

69. Trường hợp chết đã cứng lạnh, người co rúm không bỏ lọt áo quan thì làm thế nào?

Theo kinh nghiệm dân gian: Hơ lửa và nắn dần cho thẳng ra, hoặc dùng cồn, rượu xoa bóp, nếu vẫn còn cứng lại thì có thuật dùng hai chiếc đũa cả để hai bên mép áo quan rồi cho thi hài lọt xuống dần, khi thi hài dã lọt vào áo quan rồi thì phải cắt bỏ những dây buộc chân, buộc tay, buộc vai, buộc mông để người chết có thể nằm thoải mái.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Một trăm điều nên biết về phong tục Việt Nam
  • Tác giả: Tân Việt
  • Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc
  • Nguồn: Hồ Ngọc Đức (www.informatik.uni-leipzig.de)
"Like" us to know more!