Chậm liền xương - khớp giả

Chậm liền xương - khớp giả

I. Định nghĩa

Khi một ỗ gãy xương lion chậm hơn so với bình thường thì gọi là chậm lion xương.

Khi một ỗ gãy xương quá 2 lần thời hgian lion xương bình thường mà tại ỗ gãy vẫn không có biễu hiện lion xương thì gọi là Khớp giả.

Với xương nhỏ > 3 tháng, xương lớn > 5-6 tháng.

II. Phân loại khớp giả

1.Theo tỗ chức học: chia 3 loại:

1.1.Khớp giả chặt(khớp giả xơ sợi).

1.2.Khớp giả thực thụ/khớp giả điển hình.

1.3.Khớp giả mất đoạn xương.

2.Theo tình trạng nhiễm khuẫn:

2.1.Khớp giẳ vô khuẫn.

2.2.Khớp giả nhiễm khuẫn.

3.Theo tình trạng phần mềm:

3.1.Có phần mềm tốt.

3.2.Có phần mềm xấu: sẹo dính xương, viêm léot da, mất cơ.

4.Theo tình trạng nuôI dưỡng đầu xương:

4.1.Khớp giả vô mạch.

4.2.Khớp giả giàu mạch nuôi.

5.Theo di lệch của đầu xương:

5.1.Thẳng trục.

5.2.Lệch trục.

III. Nguyên nhân

1.Toàn thân:

1.1.Bệnh mạn tính: ĐTĐ, giang mai, lao, bại liệt, Tabes, còi xương, laỏng xương…

1.2.Tuỗi: càng nhiều tuổi khã năng liền xương càng chậm.

1.3.Dinh dưỡng.

2.Tai chổ:

2.1.Do sai sót trong điều trị:

- Bó bột chưa đủ thời gian, lỏng bột không có tác dụng cố định, bất động không liên tục, thay bột nhiều lần.

- Kéo liên tục quá mạnh.

- Kết xương không thích hợp.

- Các phương tiện kết xương bị ôxi hoá gây phản ứng tiêu xương.

- Gãy xương phức tạp có mảnh rời, lấy bỏ mảnh xương quá nhiều.

- Vô khuẫn không tốt.

2.2.Gãy xương ở vị trí xương đựoc nuôI dưỡng kém: cổ xương đùi, xương chày, xương sên-thuyền..

2.4.Gỹa nhiều xương cùng lúc.

2.5.Các nguyên nhân cơ học.

IV. Chẩn đoán

1.Chậm liền xương:

- Thới gian liền xương mà vẫn còn các dấu hiệu sau:

+Cón sưng nề tại ỗ gãy.

+Còn đau chói tại ổ gãy.

+Cữ động bất thường.

Xq: Còn khe giản giữa 2 đầu gãy.

2.Khớp giả:

- Thới gian > 2 lần thời gian liền xương.

- Hết cơ năng.

- Đau chói hết.

- Cữ động bất thường vẩn còn.

- Xq: 2 đầu gãy vẫn còn giản cách, các đầu gãy xơ hoá.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • BÁCH KHOA Y HỌC
  • Tác giả: Bác sĩ Đa Khoa Lê Đình Sáng; Trường Đại Học Y Khoa Hà Nội, khóa 2005-2011.
  • Email: LesangmdAt char.pnggmail.com
  • Nguồn: Nhiều nguồn, chi tiết xem bài giới thiệu
  • CẢNH BÁO: Không có chuyên môn, không phải là nhân viên y tế, bạn không được phép tự sử dụng những thông tin có trong cuốn sách này để chẩn đoán và điều trị.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!