Chất lượng của người quản lí dự án

Chất lượng của người quản lí dự án

Tôi nhận được một email hỏi về điều tôi đã viết về người quản lí dự án phần mềm. Người này đã viết “Người quản lí dự án phải có kĩ thuật như thế nào? Tôi mới tốt nghiệp trong khoa học máy tính và đã hoàn thành lớp quản lí dự án. Tôi có đủ phẩm chất để làm việc như người quản lí dự án phần mềm không? Nếu không thì tại sao?”

Câu trả lời của tôi là: Tôi không “định phẩm” mọi người theo việc làm của họ, đó là việc của bất kì ai muốn thuê bạn. Theo ý kiến tôi, bằng cấp về khoa học máy tính chỉ có nghĩa là bạn có một số nền tảng kĩ thuật nhưng chưa có kinh nghiệm làm việc nào, có thể ý tưởng tốt là bắt đầu việc làm đầu tiên của bạn như người quản lí dự án phần mềm. Vấn đề KHÔNG phải là về kiếm được việc của người quản lí mà là bạn CÓ THỂ LÀM TỐT THẾ NÀO việc này.

Người quản lí dự án phần mềm phải biết cách lập kế hoạch dự án, ước lượng nỗ lực và thời gian cần để hoàn thành dự án. Kĩ năng này đòi hỏi nhiều thực hành và nhiều năm kinh nghiệm. Người quản lí dự án phải hiểu cách khêu gợi yêu cầu và kĩ thuật phân tích, kĩ năng này cũng yêu cầu nhiều thực hành và kinh nghiệm. Cho dù tổ của bạn đang thu thập yêu cầu cùng khách hàng, bạn vẫn phải biết rõ họ làm tốt việc đó thế nào và họ ưu tiên hoá chúng thấu đáo đến đâu. Là người quản lí dự án, bạn cần hiểu giải pháp kĩ thuật mà tổ của bạn sẽ dùng để giải quyết vấn đề. Nếu bạn không biết kĩ thuật rất giỏi, làm sao bạn biết rằng nó có thể giải quyết được vấn đề? Làm sao bạn có thể biết khi nào vấn đề được giải quyết? Là người quản lí dự án, bạn phải quen thuộc với kiến trúc hệ thống mà tổ của bạn đang làm việc với, nếu bạn không biết kiết trúc rõ, bạn không thể hiểu được các rủi ro kĩ thuật. Không biết về rủi ro, bạn không thể ngăn ngừa chúng xảy ra. Quản lí dự án là quản lí rủi ro, nếu bạn không thể làm giảm nhẹ rủi ro, bạn không thể quản lí được dự án tốt. Là người quản lí dự án, bạn phải có tri thức về thiết kế, nhưng không hiểu về kiến trúc, bạn thậm chí không biết câu hỏi nào để hỏi về thiết kế. Không kiểm điểm thấu đáo thiết kế, bạn không biết liệu tổ của bạn đã làm việc tốt trong giải quyết vấn đề hay không. Cho nên mọi thứ có thể chấm dứt trong viết mã, vì bạn có bằng khoa học máy tính, bạn biết cái gì đó về viết mã nhưng nếu kiến trúc và thiết kế không thật tốt, bạn có cho rằng viết mã có thể giải quyết được vấn đề không?

Về căn bản, người quản lí dự án phần mềm tốt phải hiểu cách tổ thu thập và phân loại các yêu cầu; cách hỏi liệu thiết kế đã được thực hiện chưa; cách đánh giá các rủi ro kĩ thuật cũng như rủi ro lịch biểu; cách thiết lập hệ thống quản lí cấu hình để quản lí thay đổi; cách đo hiệu quả chất lượng qui trình, chất lượng sản phẩm; cách giám sát và theo dõi tiến độ. Người quản lí dự án phải biết cách tiến hành kiểm điểm để đảm bảo chất lượng của dự án. Có nhiều vấn đề kĩ thuật trong mọi dự án phần mềm yêu cầu kĩ năng kĩ thuật mạnh và kinh nghiệm để quản lí chúng. Bên cạnh đó, bạn phải chứng tỏ kĩ năng của mình với tổ dự án. Họ tìm ở bạn việc cho họ chỉ đạo, lãnh đạo họ và giúp họ hoàn thành công việc của họ tương ứng. Là người lãnh đạo của họ, bạn phải có khả năng tổ chức mọi hoạt động của dự án để cho chúng có thể xảy ra liên hoàn không gián đoạn.

Là sinh viên mới tốt nghiệp, sao bạn cần vội làm gì? Bạn có nhiều thời gian để học và bạn cần để thời gian giúp bạn xây dựng kĩ năng và tri thức của mình. Tôi cho rằng bạn nên trở thành người quản lí dự án “tốt nhất” trong năm năm kể từ bây giờ hơn là trở thành người quản lí dự án “không thoả đáng” hôm nay.

English version

Full article: Qualify for project manager

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Quản lý dự án
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!