Chấn thương (Ngoại khoa)

Chương 2. Chấn thương
 1. Gãy Galeazzi
 2. Gẫy cổ xương đùi
 3. Gãy thân hai xương cẳng tay
 4. Gãy thân xương cẳng chân
 5. Gẫy thân xương cánh tay
 6. Gẫy thân xương đùi
 7. Gãy xương bả vai
 8. Gẫy xương bánh chè
 9. Gẫy xương chậu
 10. Gẫy xương quay điển hình - Gãy Pouteau- Colles
 11. Gẫy đầu dưới xương cánh tay
 12. Gẫy đầu trên xương cẳng tay
 13. Giãn phế quản
 14. Nguyên tắc nắn chỉnh bó bột kéo liên tục
 15. Sai khớp hông
 16. Sai khớp vai

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • BÁCH KHOA Y HỌC
 • Tác giả: Bác sĩ Đa Khoa Lê Đình Sáng; Trường Đại Học Y Khoa Hà Nội, khóa 2005-2011.
 • Email: LesangmdAt char.pnggmail.com
 • Nguồn: Nhiều nguồn, chi tiết xem bài giới thiệu
 • CẢNH BÁO: Không có chuyên môn, không phải là nhân viên y tế, bạn không được phép tự sử dụng những thông tin có trong cuốn sách này để chẩn đoán và điều trị.
"Like" us to know more!