Chơi với bé

Chơi với bé

Một trong số trò chơi mà trẻ em thích là ném đồ chơi xuống đất, sau đó khóc đòi mẹ nhặt đồ chơi cho nó. Hãy cột đồ chơi vào một đầu sợi dây, đầu kia cột vào ghế mà bé ngồi, dạy cho nó lấy lại đồ chơi nhờ sợi dây

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những cách nuôi dạy trí tuệ và kỹ năng của trẻ
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nguồn: ebooks.vdcmedia.com
"Like" us to know more!