Chơi tập thể

Chơi tập thể

Một số trẻ tự nhiên lưỡng lự khi phải tham gia những sinh hoạt tập thể. Nếu con bạn có khuynh hướng lẩn tránh những trò chơi tập thể, bạn phải cố gắng tìm ra nguyên nhân.

Có lẽ nó nhút nhát. Nhiều đứa bình thường vẫn chơi với bạn này bạn kia lại cảm thấy bị áp đảo khi đối mặt với một tập thể. Hãy thử một số cách để con bạn dễ dàng tham gia.

Rủ bạn cũ vào chơi chung

Thường những đứa nhút nhát sẵn lòng gia nhập nhóm nếu đảm bảo rằng ít nhất có một đứa bạn thân của nó trong tập thể đó. Chỉ cho trẻ thấy bạn nó chơi thế nào; dắt trẻ đến chỗ bạn nó để chúng đứng cạnh nhau.

Kiểm soát sinh hoạt của nhóm

Có trường hợp con bạn không thích trò chơi lũ trẻ đang chơi. Nếu trò chơi ồn ào và náo loạn như đánh trận giả, "rượt bắt bỏ tù"..., trẻ sợ nó sẽ bị té đau, bị va chạm. Trong trường hợp này, nó sẵn sàng chơi với nhóm bạn nào có tổ chức hơn, như là trò chơi vịt cạp cạp, nhảy dây, bán hàng hay nặn tượng, vẽ, hay lắp hình...

Nếu trong nhóm có một đứa rất dữ, con bạn có thể sợ đứa đó nên tránh xa tập thể. Bạn phải theo dõi những hoạt động của nhóm trẻ để đảm bảo rằng không có đứa nào vượt khỏi sự kiểm soát của người lớn. Nhiều đứa đòi nghỉ chơi nếu nhóm đó chơi không công bằng, có đứa "ăn gian". Khi biết bé nào đang phá nhóm, đưa nó ra khỏi nhóm và chỉ cho chơi lại nếu nó chịu chơi nghiêm túc.

Cũng có một số trẻ chỉ thích chơi theo cách của chúng. Có thể con bạn chơi một mình rất tốt, theo cách riêng nó thích và không thích chơi trong nhóm. Nếu gặp tình huống như thế, bạn nên bàn bạc với giáo viên của nó. Không cần bắt trẻ gia nhập nhóm miễn là cháu không cảm thấy bị bỏ rơi và không phá phách các bạn khác.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những cách nuôi dạy trí tuệ và kỹ năng của trẻ
  • Tác giả: Nhiều tác giả
  • Nguồn: ebooks.vdcmedia.com
"Like" us to know more!