Chăn trâu

CHĂN TRÂU

Chăn trâu

Ai bảo chăn trâu là khổ?

- Không, chăn trâu sướng lắm chứ! Đầu tôi đội nón mê như lọng che. Tay cầm cành(1) tre như roi ngựa. Ngất nghểu [roi ngựa, ngất nghểu] ngồi trên mình trâu, tai nghe chim hót trong chòm cây, mắt trông bươm bướm lượn trên đám cỏ. Trong khoảng trời xanh, lá biếc, tôi với con trâu thảnh thơi vui thú, tưởng không còn gì sung sướng cho bằng!

(1) ngành.

Giải nghĩa

Nón mê = nón rách.

Ngất nghểu = có ý nói ngồi trên mình trâu lấy làm đắc chí.

"Like" us to know more!