Chăm sóc giấc ngủ cho trẻ trong 4 tháng đầu

Chương 5: Chăm sóc giấc ngủ cho trẻ trong 4 tháng đầu

Một vài nghiên cứu về trẻ con ở 2-4 tuần tuổi cho biết, trẻ chỉ có một giấc ngủ đơn, dài nhất khoảng 3- 4 giờ, và ngủ bất cứ khi nào. Trẻ đau bụng không có giấc ngủ đơn và dài như vậy. Trẻ đẻ non có thể có giấc ngủ dài hơn. Ánh sáng và các tác động lúc này như thay đổi cách vuốt ve, cách cho bú, đều không ảnh hưởng nhiều đến kiểu ngủ. Lúc này, bạn đừng nghĩ phải làm gì cho cháu mà nên vui chơi với cháu. Hãy bế, ru, đu đưa, đi lại.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Để trẻ em có giấc ngủ ngon
  • Tác giả: BS. Lê Văn Tri
  • Nhà xuất bản Văn hóa thông tin, 2009
  • Nguồn: emiclib.com
"Like" us to know more!