Chăm sóc giấc ngủ cho trẻ 12-36 tháng tuổi

Chương 7: Chăm sóc giấc ngủ cho trẻ 12-36 tháng tuổi

Khi được 2, 3 tuổi, nhân cách và nhận thức cá nhân của trẻ phát triển. Đó là thời gian xuất hiện các dấu hiệu như kháng cự, không hợp tác, bướng bỉnh... do ở trẻ đã hình thành tính độc lập. Điều này dẫn đến những vấn đề sau:

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Để trẻ em có giấc ngủ ngon
  • Tác giả: BS. Lê Văn Tri
  • Nhà xuất bản Văn hóa thông tin, 2009
  • Nguồn: emiclib.com
"Like" us to know more!