Chúng ta thu thập thông tin về thế giới bên ngoài như thế nào?

Chúng ta thu thập thông tin về thế giới bên ngoài như thế nào?

6. How do we gather information about external world?

Light and sound are the two main media through which we gather informations about the extenal world.

Chúng ta thu thập thông tin về thế giới bên ngoài như thế nào?

Ánh sáng và âm thanh là hai phương tiện chính qua đó chúng ta thu thập các thông tin từ thế giới bên ngoài.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!