Chúng ta có cần công nghệ trong trường trung học không?

Chúng ta có cần công nghệ trong trường trung học không?

Sau khi đọc bài “Công nghệ trong trường tiểu học” một thầy giáo viết cho tôi: “Tôi đồng ý với thầy về không dạy công nghệ cho trẻ thơ ở trường tiểu học nhưng chúng ta có nên hội tụ vào công nghệ dạy học trong trường trung học và chuẩn bị cho họ vào đại học không? Xin thầy lời khuyên.”

Đáp: Theo ý kiến tôi, có nhiều điều học sinh sẽ cần học ở trường trung học vì tri thức cơ sở đã được bao quát trong đào tạo hiện thời như khoa học, toán học, lịch sử, địa lí v.v. Đây là lúc học sinh trẻ bắt đầu trưởng thành là người lớn. Là thầy giáo chúng ta phải giúp họ phát triển những nhân cách đạo đức nào đó trong suy nghĩ của họ và nhận biết về trách nhiệm của họ. Nền văn hoá của chúng ta coi gia đình là đơn vị nền tảng của xã hội, điều này khác với văn hoá phương Tây coi cá nhân là đơn vị nền tảng. Đây là chỗ học sinh cần hiểu sự khác biệt để cho họ không phạm sai lầm vội vàng chấp nhận mọi thứ từ văn hoá phương tây và quên đi gốc rễ văn hoá của riêng họ.

Tôi tin giáo dục trung học tốt nên nhấn mạnh vào tôn kính truyền thống gia đình và nhân cách đạo đức tốt. Nếu họ coi trọng truyền thống gia đình thì họ sẽ coi trọng sự trung thành với đất nước họ, và sẵn sàng bảo vệ đất nước khi cần. Là công dân tốt, họ phải phát triển nhân cách mạnh và có khả năng trải qua nhiều thử thách mà không đầu hàng hoàn cảnh. Tôi tin mục đích của giáo dục ở trường tiểu học là xây dựng nền tảng và thiết lập gốc rễ tốt trong gia đình và trường trung học là xây dựng nhân cách đạo đức của con người trong đất nước. Một nhân cách mạnh mẽ bao giờ cũng được thử thách và những người có thể trải qua những thử thách này, vượt qua mọi chướng ngại với tinh thần bền bỉ sẽ đạt tới những điều lớn lao.

Chỉ với nền tảng được thiết lập vững chắc trong gia đình và trách nhiệm đạo đức mạnh mẽ cho đất nước, học sinh mới có thể xác định điều họ cần, liệu họ cần học công nghệ hay không. Công nghệ nên là một tuỳ chọn ở trường trung học cho những người muốn học. Tôi không nghĩ chúng ta cần để quá nhiều chú ý tới công nghệ hay sợ rằng học sinh của chúng ta sẽ bị bỏ lại sau. Mọi nước đều có ưu tiên và phương hướng riêng của mình và chúng ta không cần theo bất kì ai. Điều quan trọng là phát triển các công dân có nhân cách đạo đức tốt hơn là người kĩ thuật với phán xét đạo đức kém.

Đây là chỗ tôi tin là giáo viên, việc của chúng ta về giáo dục học sinh là công dân tốt là điều quan trọng nhất. Có nhiều thời gian cho học sinh học công nghệ nhưng không có đủ thời gian cho học sinh phát triển nền tảng được thiết lập vững chắc trong gia đình và đất nước. Đó là lí do tại sao trách nhiệm của giáo viên là quan trọng hơn bao giờ.

English version

Full article: Do we need technology in High school?

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên về giảng dạy dành cho giáo viên
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!