Chúng có thể rút ra kết luận gì về sự thay đổi khí hậu trái đất qua việc xem xét các mẫu đá và hóa thạch?

Chúng có thể rút ra kết luận gì về sự thay đổi khí hậu trái đất qua việc xem xét các mẫu đá và hóa thạch?

122. What can we conclude about Earth's climatic changes by looking at the rocks and fossils?

We can tell that the Earth's climate has changed by looking at the rocks and fossils.

Most of the rocks form gradually in layers. These layers provide information about what had happened.

This is known as the fossil record. Landscapes also give clues about the past, such as the U-shaped valley shows when a glacier gouged out a channel during an ice age.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khi-hau-va-thoi-tiet-60.png

Chúng có thể rút ra kết luận gì về sự thay đổi khí hậu trái đất qua việc xem xét các mẫu đá và hóa thạch?

Chúng ta có thể nói rằng khí hậu của trái đất đã thay đổi qua nghiên cứu các mẫu đá và các hóa thạch.

Hầu hết các mẫu đá hình thành một cách dần dần dưới dạng các tầng. Những tầng này cung cấp thông tin về những gì đã xảy ra.

Điều này được biết đến là sự lưu giữ ở lớp hóa thạch. Khung cảnh cũng là những manh mối về quá khứ, chẳng hạn như thung lũng hình chữ U cho biết khi nào một tảng băng khoét thành một dòng suối trong kỷ băng hà.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!