Chú ý ngôn ngữ biểu đạt

Chú ý ngôn ngữ biểu đạt

Nói chung khi tìm lý do, nói năng thường sẽ chậm chạp, do dự, thiếu quyết đoán, đồng thời ngữ điệu cũng sẽ trở nên trầm thấp. Nhưng nếu đường đường chính chính nói rõ lý do, thì thái độ sẽ nhiệt tình và rõ ràng, ngữ điệu cũng sẽ vui vẻ thoải mái.

Khi cần trình bày lý do từ chối với cấp trên, tốt nhất là nên nói năng gẫy gọn, thái độ rõ ràng. Tất nhiên, ngữ khí cần cố gắng uyển chuyển, không nên có ý thù nghịch, cứ như là cấp trên gây khó khăn cho mình vậy.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!