Chùa làng tôi

CHÙA LÀNG TÔI

Một cảnh chùa

Chùa làng tôi lợp bằng ngói, đàng trước có sân, bên cạnh có ao, xung quanh có vườn. Ở trước sân có tam quan, trên là gác chuông, dưới là cửa để ra vào. Trong chùa, trên bệ cao, thì có nhiều tượng Phật bằng gỗ, sơn son thiếp vàng. Sau chùa thì có nhà tổ và chỗ các sư ở. Hai bên thì là nhà khách. Ngoài sân chùa thì có bia đá, ghi công đức những người đã có công với nhà chùa. Ngoài vườn có vài ngọn tháp, là nơi những vị sư đã tịch ở đấy. Ngày rằm, mồng một, cứ đến tối, tôi thường theo bà tôi lên chùa lễ. Sư cụ tụng kinh, gõ mõ, ngồi ở trên; bà tôi và các già ngồi ở dưới, vừa lễ vừa na mô Phật.

Trên bàn thờ thì đèn nến(1) sáng choang, khói hương nghi ngút, trông thật nghiêm trang.

(1) sáp.

Giải nghĩa

Tam quan = cửa chính của nhà chùa, có ba cửa ra vào.

Nhà tổ = nhà thờ những vị sư đã tu ở chùa đã tịch rồi.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!