Chân lý thứ ba

Chân lý thứ ba

Quả quyết rằng khổ và sự thất vọng có thể chấm dứt được. Có thể thoát khỏi vòng luân hồi được, thoát khỏi sự trói buộc của nghiệp và đạt đến tình trạng hoàn toàn giải thoát - niết bàn - được. Trong tình trạng này thì tri kiến sai lầm về một cái ta độc lập sẽ vĩnh viễn biến mất và người ta chỉ thấy sự nhất thể của đời sống. Niết bàn có thể so sánh với Moksha trong triết học Ấn Độ giáo, đó là một dạng ý thức nằm ngoài mọi khái niệm suy luận nên không thể mô tả được. Đạt niết bàn đồng nghĩa với giác ngộ hay đạt Phật quả.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Đạo của Vật lý
  • Nguyên tác: The Tao of Physics
  • Tác giả: Fritjof Capra
  • Nhà xuất bản trẻ TP. HCM, 2001
  • Biên dịch: Nguyễn Tường Bách
  • Nguồn: thuvienhoasen.org
  • Ebook: tydc (TVE), QuocSan (TVE-4U)
"Like" us to know more!