Cao đẳng và đại học

Một học sinh viết cho tôi: “Em đang xin học ở Mĩ nhưng em bị lẫn lộn vì một số trường dùng thuật ngữ “college-cao đẳng” nhưng trường khác dùng tên “university-đại học”. Khác biệt gì giữa “College-cao đẳng” và “University- đại học”? Xin thầy giúp cho.

Đáp: Từ “College-cao đẳng” và “University-đại học” thường hay tạo ra lẫn lộn cho học sinh đang lập kế hoạch học ở Mĩ. Dựa trên điều tôi biết, tôi có thể tóm tắt như sau:

  1. Trường “Community College-Cao đẳng cộng đồng” là trường địa phương CHỈ cung cấp chương trình hai năm và cấp “Bằng liên kết-Associated Degree.”
  2. Trường “College-Cao đẳng” thường là trường nhỏ CHỈ cung cấp chương trình bốn năm và cấp “bằng cử nhân-Bachelor degree.”
  3. Trường “University-Đại học” lớn hơn cao đẳng nhiều, cung cấp nhiều chương trình. Nó có thể cấp bằng cử nhân (BS, BA), bằng thạc sĩ (MS, MA), và bằng tiến sĩ (Ph.D.) Nhiều đại học lớn bao gồm vài cao đẳng, mỗi trường hội tụ vào một khu vực hàn lâm đặc biệt, như cao đẳng kinh doanh, cao đẳng kĩ nghệ, cao đẳng khoa học, v.v.

Có nhiều trường cung cấp các chương trình khác nhau cho nên em phải cẩn thận khi quyết định tham dự trường nào. Theo ý kiến của tôi, em phải có bản kế hoạch nghề nghiệp và biết em muốn đạt tới cái gì TRƯỚC KHI chọn trường. Bên cạnh cao đẳng và đại học, em cần nhận diện liệu trường là trường công hay tư, cũng như vị trí, kích cỡ của trường, và chi phí của chương trình. Điều quan trọng là em làm nghiên cứu nào đó để tìm ra đề nghị đặc biệt của từng trường và loại sinh viên học ở đó. Một số trường rất có tính chọn lọc và một số thì dễ nhận vào hơn nhiều và em cần hiểu lí do tại sao. Đừng CHỈ nhìn vào việc nhận học (dễ hay khó) hay học bổng họ cung cấp (bao nhiêu) MÀ còn nhìn cả về danh tiếng của trường và kết quả như số người tốt nghiệp có việc làm tốt. VÀ phải rất cẩn thận với “trường không được công nhận” hay “trường tư vì lợi nhuận”. Sau rốt, đó là giáo dục của em, nỗ lực của em, tiền bạc của em, và em cần cẩn thận về chất lượng của chương trình của trường.

English version

Full article: College and University

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên cho sinh viên
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!