Cứu người đâu phải vì lợi

24. Cứu người đâu phải vì lợi

Vì muốn báo thù cho cha bị Sở Bình Vương giết, Ngũ Tử Tư bỏ nước Sở sang nước Ngô.

Vua Sở ra lệnh: "Ai bắt được Ngũ Tử Tư sẽ được trọng thưởng".

Ngũ Tử Tư bị quân Sở đuổi, phải bỏ chạy, giữa đường gặp một con sông. May sao dưới sông có một chiếc thuyền đánh cá. Cụ lái đò chở Ngũ Tử Tư qua sông.

Khi đến bờ bên kia, Tử Tư cởi thanh kiếm nói:

- Thanh kiếm này đáng giá trăm lạng vàng, xin biếu cu.

Cụ ngư ông trả lời:

- Theo lệnh nước Sở, ai bắt được Ngũ Tử Tư thì được thưởng năm vạn thạch lúa và cho hưởng tước quan to. ta biết anh là Ngũ Tử Tư, muốn cứu anh, chứ cái kiếm của anh có nghĩa lí gì.

Ngũ Tử Tư vô cùng cảm động trước thái độ cao thượng của ông cụ đánh cá.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 100 mẩu chuyện cổ Đông Tây
  • Tác giả: Nguyễn Lân
  • Nhà xuất bản Giáo dục, 1996
  • Thực hiện ebook: tducchau (TVE)
  • Nguồn:thuvien-ebook.com

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!