Cờ vua quốc tế đã ra đời như thế nào?

Cờ vua quốc tế đã ra đời như thế nào?

Theo truyền thuyết, từ hơn hai ngàn năm trước, cờ vua quốc tế đã ra đời ở Ấn Độ. Hồi bấy giờ ở Ấn Độ đã nổ ra một cuộc chiến tranh lớn, có sức phá hoại dữ dội đối với xã hội. Hai bên giao chiến bị thương vong rất nhiều, điều này đã làm cho một người thông minh phải suy nghĩ.

Qua những lần tưởng tượng và giả thiết, ông đ một miếng ván vuông mỗi chiều một thước Trung Quốc, trên vẽ 64 ô làm bàn cờ. Bàn cờ này tượng trưng cho một chiến trường rộng lớn. Rồi ông lại lấy những mẩu gỗ làm thành những quân cờ tượng trưng cho các chiến sĩ của hai bên chiến trường. Điều này đã khiến các nhà quỷ tộc Bàlamôn, quốc vương và các võ tướng hiếu chiến đang đấu tranh sống chết giành chiến thắng, bị hấp dẫn vào trò chơi trên bàn cờ, và do đó bớt được cho nhân loại những cảnh tàn sát lẫn nhau.

Theo những văn bản từ thế kỉ II đến thế kỉ IV trước Công nguyên, ở Ấn Độ đã lưu hành một cách chơi cờ gọi là "Chuetulangcha", đây là một cách chơi cờ rất đơn giản, chỉ có bốn loại quân cờ là chiến sĩ, voi, kị sĩ và bộ binh. Tới thế kỉ VII sau Công nguyên cách chơi cờ này được chuyển tới vùng A Rập và lấy tên là "Satơlaxi". Về sau, trải qua một thời gian dài và nhiều lần biến đổi, cờ vua quốc tế được truyền vào châu Âu hồi cuối thế kỉ XV, đầu thế kỉ XVI, đồng thời các quy tắc của trò chơi cũng không ngừng được phát triển và biến hoá, và do đó đến nay đã trở thành môn cờ vua quốc tế hiện đại.

Ngày nay trên thế giới đã có Hội Cờ vua Quốc tế với các hoạt động thi đấu. Ở Trung Quốc đã dần dần lưu hành hoạt động thể thao này và cờ vua quốc tế đã được đưa vào các môn thi đấu thể dục thể thao.

LA DUẪN HÒA - DIỆP QUẢNG SINH

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Biết tất tật chuyện trong thiên hạ
  • Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây liên kết với Nhà xuất bản Thuận Hóa
  • Dịch từ tiếng Hán theo: Tiểu học sinh thiên hạ sự toàn tri đạo (Thiếu niên Nhi đồng Xuất bản xã, Tháng 3 năm 2001)
  • Những người dịch: Nguyễn Thị Ngân Linh, Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Nguyễn Thị Tố Mai
  • Người hiệu đính: Nguyễn Thụy Ứng
  • Thực hiện ebook: hoi_ls (thuvien-ebook.com)
"Like" us to know more!