Cố Alexandre de Rhodes và việc đặt ra chữ quốc ngữ

CỐ ALEXANDRE DE RHODES VÀ VIỆC ĐẶT RA CHỮ QUỐC NGỮ

Một trang chữ nôm

Ngày xưa, ở nước ta, muốn viết tiếng ta, thì người ta dùng một lối chữ gọi là “chữ nôm” do ở chữ nho ra. Những chữ ấy khó đọc lắm.

Đến khi các ông cố đạo ở Châu Âu sang nước Nam [Việt Nam], các ông ấy mới lấy những chữ cái vần la tinh mà đặt ra chữ “quốc ngữ” tức là chữ ngày nay trong nước ta đã thông dụng vậy.

Các ông cố người Pháp và nhất là cố Alexandre de Rhodes có công trong việc đặt ra lối chữ ấy lắm.

Cố Alexandre de Rhodes ở bên nước Nam [Việt Nam] ngoại bảy năm. Ông có viết nhiều sách về nước Nam, nhất là quyển lịch sử đất Bắc kỳ_[Việt] và một tự điển tiếng ta dịch ra tiếng la tinh và tiếng Bồ Đào Nha. Các sách của ông là những sách in đầu tiên bằng chữ quốc ngữ.

Giải nghĩa

La tinh = tiếng người La Mã nói đời xưa, mà là gốc tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Y pha nho, tiếng Ý đại lỵ, tiếng Lỗ ma ni ngày nay.

Thông dụng = dùng khắp mọi nơi trong nước.

Tự điển = sách chép hết cả những chữ dùng trong một tiếng mà có chua nghĩa rõ ràng.

Có thể bạn muốn xem