Cố ý mang lễ vật đến

55. Cố ý mang lễ vật đến

Đại tướng Đậu Hiến là viên quan võ rất tài giỏi. Cậy là người công trùm thiên hạ, do vậy ông ta rất kiêu căng, nhiều lúc lấn át của vua Hán Hòa đế. Lưu Triệu từ lâu đã coi ông ta như cái gai trong mắt, nếu không vì quân địch đang nhòm ngó ngoài biên cương thì đã trừ bỏ từ lâu rồi.

Sau thời gian dài tập trung mọi nhân tài vật lực chống giặc, cuối cùng nhà Hán cũng được bình yêu. Đây chính là thời cơ để nhà vua ra tay.

Khi tướng quân Đậu Hiến cưới vợ, bá quan văn võ, vì sợ uy thế ông ta, đều tấp nập mang vô số quà cáp đến chúc mừng. Hán trung Thái thú cũng cho mang rất nhiều châu báu đến phủ tướng quân chia vui.

Hộ tào Lý Hợp là người rất giỏi nắm bắt thời thế, biết chẳng bao lâu nữa Đậu Hiến sẽ gặp nạn, nên can ngăn:

- Đậu tướng quân cậy có công cao nên ngang tàn tự phụ, nguy vong gần kề ngay trước mắt, xin thái thú dừng đi lại giao du với ông ta.

Thái thú không nghe, nên Lý Hợp đứng ra tự nhận đem lễ vật đi. Nhưng vốn là người đa mưu túc trí, ông ta đã nghĩ ra một kế hay, cứu Thái thú thoát khỏi nguy hiểm.

Ông ta đã nghĩ ra kế gì vậy nhỉ?

Giải đáp:

Ông cố ý kéo dài thời gian để chờ tình hình thay đổi, chỉ đi rất chậm. Quả nhiên khi Lý Hợp vừa tới Phù Phong, Thiểm Tây thì được tin Đậu Hiến phạm trọng tội, bị bức tự sát.

Những người trước đây có quan hệ với Đậu Hiến đều bị nhà vua trị tội. Hán trung Thái thú vì chưa đến tặng lễ vật chúc mừng, nên mới bình an vô sự.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Đố khéo giảng hay nâng cao trí tuệ
  • Tác giả: Thái Quỳnh Tân
  • Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin, 2007
  • Nguồn: TVE, tamnt07
"Like" us to know more!