Cắt da quy dầu

95. CẮT DA QUY DẦU

Tiểu phẫu thuật cắt da quy đầu của đứa trẻ mấy ngày sau khi sinh chỉ là tục lệ của người Do Thái Israel, và một số dân tộc theo đạo Hồi, không phổ biến ở các nước khác.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 230 lời giải về bệnh tật trẻ em
  • Tác giả: Viện thông tin thư viện y học trung ương
  • Nguồn: ebooks.vdcmedia.com (2001)
"Like" us to know more!