Cậu bé khổng xúc đối đáp đại phu

62. Cậu bé khổng xúc đối đáp đại phu

Thời Đông Hán có một nhà văn tên gọi Khổng Xúc. Năm 10 tuổi người cha đem cậu lên Lạc Dương thăm một người bạn. Hồi đó trong thành Lạc Dương có một ông quan to danh tiếng Lý Nguyên Lễ. Khi đó, tiếng tăm của Lý Nguyên Lễ rất lớn, làm đến chức quan tư mã hiệu úy. Vì thế, người tìn đến ông ta, thường là những người tài trí có phẩm hàm cao qúy hoặc là người nhà thì lính gác mới vào bẩm báo cho gặp.

Hôm ấy Khổng Xúc đến gõ cửa nhà Lý Nguyên Lễ và nói với lính gác:

- Tôi là người nhà lên thăm, nhờ anh báo hộ.

Lính gác cho Khổng Xúc vào. Vừa ngồi xuống Lý Nguyên Lễ hỏi ngay:

- Ta có họ hàng gì với cậu?

Khổng Xúc đáp:

- Ngày xưa tổ tiên tôi và tổ tiên ông quan hệ thầy trò, cho nên tôi với ông mãi mãi vẫn là người thân thích.

Lý Nguyên Lễ hỏi ngay:

- Câu có ăn tí gì không?

Khổng Xúc nói:

- Vâng ăn một tí cũng được.

Lý Nguyên Lễ nói:

- Ta dạy cho câu biết lễ tiết làm khách nhé: khi chủ nhà hỏi có ăn gì không? Thì phải từ chối đừng có tham ăn.

Khổng Xúc nói:

- Tôi dạy cho biết lễ tiết làm chủ: khi khách đến nhà thì phải lập tức chuẩn bị đồ ăn bưng ra, đừng có hỏi khách ăn hay không.

Nghe xong Lý Nguyên Lễ thở dài:

Nhưng tiếc rằng ta sắp chết rồi, chẳng còn nhìn thấy cậu mở mày thành đạt được.

Khổng Xúc nói:

- Ông còn sống lâu đấy.

Lý Nguyên Lễ hỏi:

- Vì sao?

Khổng xúc nói:

- Người xưa đã nói: lới nói của người sắp chết rất có thiện chí. Lời nói của ông vừa rồi không có thiện chí.

Vừa lúc đó, có ông quan Trần Vĩ bước vào, nghe Khổng Xúc nói câu đó, ông ta nói ngay:

Người mà lúc nhỏ thông minh lớn lên chẳng ra gì đâu.

Khổng Xúc thấy ông ta có vẻ kiêu kỳ ngạo mạn liền nói tiếp ngay trả lời, làm ông ta giật mình ngượng ngùng.

Câu trả lời của Khổng Xúc thế nào mà làm đại phu Trần Vĩ phải chịu thua vậy?

Giải đáp:

Khổng Xúc điềm nhiên đáp:

- Thưa đại nhân, chắc hẳn là hồi nhỏ ngài rất thông minh?

Trần Vĩ giật mình, vìđâu ngờ lại bị một cậu bé 10 tuổi dùng ngay lời nói của mình đập lại, nên không nói được gì.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Đố khéo giảng hay nâng cao trí tuệ
  • Tác giả: Thái Quỳnh Tân
  • Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin, 2007
  • Nguồn: TVE, tamnt07
"Like" us to know more!