Cần phải khen ngợi kịp thời khi trẻ làm việc tốt

Cần phải khen ngợi kịp thời khi trẻ làm việc tốt

Những người cho rằng "chỉ cần tốt với mình là đủ" hay "không tuân thủ quy tắc" là những người thường không được người khác tin cậy. Khi trẻ có những suy nghĩ như vậy mà cha mẹ không nghiêm khắc điều chỉnh cho trẻ thì có khả năng trẻ sẽ lầm tưởng rằng mình làm như thế là tốt. Cha mẹ cũng hãy từ bỏ ý nghĩ "chỉ cần được việc của con mình là xong". Đối với những hành vi hay việc làm sai trái của trẻ, cha mẹ phải trách mắng thật lòng với sự yêu thương và dạy con đúng cách.

Cha mẹ cũng phải chú ý đừng để bản thân vi phạm các nguyên tắc. Hãy luôn là người cha, người mẹ được con cái tin tưởng và kính trọng.

Khi trẻ làm sai cha mẹ hãy nghiêm khắc trách phạt!

Kipkis.com-So-tay-giao-duc-gia-dinh-Nhat-Ban-32.jpg

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản
  • Tác giả: Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản
  • Dịch giả: Nguyễn Quốc Vương
  • Nhà xuất bản Phụ nữ