Cần coi trọng đối thủ cạnh tranh

Cần coi trọng đối thủ cạnh tranh

Cần tích cực đánh giá đối thủ cạnh tranh của bạn, tuyệt đối không nên coi nhẹ không quan tâm tới. Vì thành quả của sự cố gắng của bạn trong một chừng mực lớn được quyết định bởi sự cố gắng của đối thủ. Tất nhiên, sự cố gắng quá mức của họ sẽ làm giảm bớt thành quả của bạn chứ không phải là tăng lên. Chỉ cắm cúi làm việc cật lực, không quan tâm đến đối thủ cạnh tranh đang làm gì hoặc làm như thế nào, những người như vậy sẽ không thể thành công được.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!