Cần có sự cảm thông

Cần có sự cảm thông

Đối phương rất có thể đến nhờ vả bạn trong trường hợp vạn bất đắc dĩ, tâm trạng của anh ta đa phần vừa bất lực lại cảm thấy ngượng ngùng. Trước tiên không nên vội vàng từ chối, mà cần chịu khó nghe xong lời thỉnh cầu của đối phương từ đầu đến cuối và bày tỏ “Tôi rất hiểu tình cảnh của anh” hoặc “Rất lấy làm tiếc”, rồi mới nói ra lý do mà mình không thể giúp được; đồng thời đưa ra một số lời khuyên cho anh ta. Cho dù những ý kiến, kiến nghị đó không có tác dụng gì, ít ra nó cũng thể hiện thiện ý của bạn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!