Cần biết lễ nghi, nhưng cũng đứng quá khách sáo

Biết lễ nghi sẽ có cơ may

Tuổi trẻ không biết lễ nghi.

Lễ nghi cần thong thả bồi dưỡng dần.

Biết lễ nghi mà không sử dụng đến, không sao.

Biết lễ nghi mà không biết sử dụng, tối kỵ.

Không biết lễ nghi nên không biết sử dụng, khác về bản chất với biết lễ nghi mà không biết sử dụng.

“Hôm nay chúng ta không cần phải khách sáo”.

Nghe thấy câu đó, bạn sẽ ứng xử như thế nào?

Có người lập tức coi khách sáo là cơ may.

Người đó đã lầm lẫn, hiểu sai hàm ý của câu “không cần khách sao”.

“Không cần khách sáo” hoàn toàn không có nghĩa là có thể hành động, nói năng tuỳ tiện.

“Không cần khách sáo” cũng không có nghĩa là tự nhiên quá trớn, biến khách thành chủ.

“Không cần khách sáo” nghĩa là cho phép người trẻ tuổi phát biểu ý kiến của mình, không phải kiêng dè.

Đó cũng là một đặc quyền của tuổi trẻ.

Qua cái tuổi ba mươi, khi nói năng người ta bắt đầu cứ phải nhìn trước ngó sau.

Không phải kiêng dè, đó cũng là một ưu thế của tuổi trẻ.

Nhưng như thế không có nghĩa là bạn có thể bỏ qua thứ lễ nghi tối thiểu.

Nói thẳng thắn, không kiêng dè, đó là một thứ mỹ đức.

Nói thẳng thắn, không kiêng dè, mà vẫn được cấp trên chấp nhân, hoan nghênh, đấy là nhờ nói năng có chừng mực, biết lễ nghi thích đáng.

Không biết lễ nghi sẽ là thiếu sót của bạn.

Bởi vì không biết lễ nghi, sẽ mất đi cơ may.

Biết tôn trọng người khác, cơ may sẽ đến với bạn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 50 việc cần làm ở tuổi 20
  • Tác giả: Akihiro Ankatani
  • Nhà xuất bản: NXB trẻ 2004
  • Ebook: elist85At char.pngyahoo.com
"Like" us to know more!