Cầm cố vay tiền

Cầm cố vay tiền

Cầm cố là một sự bổ sung cần thiết để vay vốn ngân hàng. Người cầm cố cá nhân thường cho rằng: vay tiền của bạn bè hoàn toàn là nhờ vào quan hệ xa gần thân sơ, xử lý không tốt sẽ khiến cho quan hệ đó trở nên căng thẳng. Vào hàng cầm đồ, ít ra là bớt đi một món nợ “tình người”.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!